Good Morning Quotes in Marathi for Best Friends

Good Morning Quotes in Marathi For Best Friends: Sharing Good Morning Quotes with friends is always a good choice. this is best thing you can do in the Morning time and it makes their mood fresh. They read your messages when they wake up and feel the love your have shared through the quotes. Here in this article i am sharing some good and awesome Good Morning Quotes in Marathi.


List of Best Good Morning Quotes in Marathi

आपल्यात लपलेले परके
आणि परक्यात लपलेले आपले
जर तुम्हाला ओळखते आले तर,
आयुष्यात वाईट दिवस पाहण्याची वेळ
आपल्यावर कधीच येणार नाहि
शुभ सकाळ

निवड'' ''संधी'' आणि ''बदल'' या तीनही पण महत्वाच्या गोष्टी आहेत. "संधी" दिसता "निवड" करता आली तर "बदल" आपोआप होतो. "संधी" समोर दिसुनही ज्याला "निवड" करता येत नाही त्याच्यात कधीच "बदल" घडत नाही....
!! शुभ सकाळ !!
Good Morning Quotes in Marathi

Good Morning Quotes in Marathi

kokilechya manjul suranni,
fulanchya haluvar sugandhani
aani suryachya komal kirnanni,
hi sakal aapla swagat karat aahe.
शुभ सकाळ मित्रांनो !!

विचार केल्याशिवाय विचार तयार होत नाहीत
आणि विचार मांडल्याशिवाय मतं तयार होत नाहीत.
आपण मानवी अस्तित्ववादाचा नीट अभ्यास केला
तर आपल्याला कळून येतं मानवी आयुष्य म्हणजे
दुसरं तिसरं काही नसून सुरुवातीच्या विचाराचं रुपांतर
शेवटी मतामध्ये होणं हेच आहे.
Good Morning
Good Morning Quotes in Marathi

Good Morning Quotes in Marathi
आमची आपुलकी समझायला वेळ लागेल ......
पण जेव्हा समझेल तेव्हा वेड लागेल.
लोक रुप पाहतात.
आम्ही ह्रदय पाहतो.
लोक स्वप्न पाहतात.
आम्ही सत्य पाहतो.
फरक एवढाच आहे की, लोक जगात मित्र पाहतात.
पण आम्ही मित्रांमध्येच जग पाहतो.........!!
शुभ सकाळ

जिवनातील कोणत्याही दिवसाला दोष देऊ नका...
कारण उत्तम दिवस आठवणी देतात,
चांगले दिवस आनंद देतात,
वाईट दिवस अनुभव देतात,
तर अत्यंत वाईट दिवस आपल्याला शिकवण देतात...!!
शुभ सकाळ
Good Morning Quotes in Marathi
Related Post:
I hope you liked my article about Good Morning Quotes In Marathi For Best Friends. Soon i will share more latest good Morning Images and Wishes, keep visit and do share this post with your friends.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...